Lista funcţiilor aflate la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui la data de 30.09.2022,

conform art. 33 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Nr. Crt. Funcţia Salariul
de
bază*
Sporul de
condiţii
vătămătoare
**
Indemnizație
doctorat***
Majorare
CFP****
(10%)
Indemnizația
de
hrană*****
Vouchere
de
vacanță******
1. Director executiv, grad II 8.678 1.302 - - 347 1.450
2. Consilier debutant, gr. 0 3.713 545 - - 347 1.450
3. Consilier asistent, gr. 3 4.582 666 - - 347 1.450
4. Consilier principal, gr. 1 4.674 690 - - 347 1.450
5. Consilier principal, gr. 2 4.915 679 - - 347 1.450
6. Consilier principal, gr. 5 5.422 800 - - 347 1.450
7. Consilier superior, gr. 3 5.746 852 - - 347 1.450
8. Consilier superior, gr. 3 5.746 852 - 575 347 1.450
9. Consilier superior, gr. 4 5.959 894 - - 347 1.450
10. Consilier superior, gr. 5 6.108 916 - - 347 1.450
11. Consilier superior achiziții
publice, gr. 5
6.108 916 - 611 347 1.450
12. Consilier superior, gr. 5 6.108 916 950 - 347 1.450
13. Auditor superior, gr. 3 5.662 836 - - 347 1.450
14. Consilier juridic superior,
gr. 5
6.108 916 - - 347 1.450
15. Referent superior, gr. 5 4.561 552 - - 347 1.450
16. Şofer I, gr. 5 4.300 571 - - 347 1.450

* Stabilit cf. Legii nr. 153/2017 și O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
** Stabilit cf. O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, H.G. nr. 917/2017 şi Buletinului de determinare prin
expertizare a locurilor de muncă din cadrul DAJ Vaslui nr. 388/07.01.2021 emis de către Direcţia de Sănătate
Publică Vaslui;
*** Stabilită cf. art. 14 din Legea nr. 153/2017 şi O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
**** Stabilită cf. art. 15 din Legea nr. 153/2017 şi O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
***** Stabilită cf. art. 18 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 și O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
******Valoare stabilită cf. O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru prorogarea unor termene.

Director executiv,
Ing. Crudu Gigel