Raport de evaluare a implementarii

Legii nr. 544-2001pentru anul 2023

Fisa de evaluare a implementarii

Legii nr. 52-2003 pentru anul 2023

Fisa de evaluare a implementarii

Legii nr. 52 din 2003 - 2022

Anexa nr. 10

- Raport Legea 544_2001 - 2022

Anexa nr. 10

Raport Legea 544 / 2001

Fisa de evaluare a implementarii

Legii nr. 52 din 2003