Autorizare plantare-defrisare pomi fructiferi
  Autorizare spatii pentru depozitare produse agricole
   Registrul Plantatiilor Viticole (R.P.V)
    Introducerea in intravilan a terenurilor agricole
     Scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole
      Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole
       Ajutoare de minimis/masuri de sprijin acordate producatorilor agricoli din Romania