Ȋn vederea accesǎrii fondurilor financiare europene în perioada 2023-2027, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui organizeazǎ cursuri de instruire pe o duratǎ de 40 de ore, pentru:

Ø Agromediu și climă

Ø Agricultură ecologică

Un astfel de curs, de scurtǎ duratǎ, se desfășoară în baza unui contract încheiat între instituţie şi solicitant, iar activitǎţile de instruire sunt planificate pentru o perioadǎ de 40 de ore.

Pentru înscrierea la unul din cursurile de instruire derulate prin D.A.J. Vaslui, sunt necesare urmǎtoarele documente:

Ø cerere înscriere curs - Anexa nr. 1 - Cerere de înscriere curs de  instruire

Ø copie document de identitate CI/BI solicitant,

Ø copie act de studii - minim 8 clase,

Ø copie certificat înregistrare (CUI) persoana juridicǎ (SC/SA/PFA/II),

Ø copie după decizia de finanțare din care să reiasă codul proiectului finanțat (copie după paginile din planul de afaceri unde este precizatǎ denumirea cursului pe care îl va urma solicitantul).

Conform Ordinului MADR nr. 284/2021, contravaloarea tarifului unui curs este de 200 lei.

Furnizorul nu asigură transportul beneficiarului la locul de desfășurare al cursurilor.

Taxa pentru curs se returnează în cazul în care beneficiarul se retrage înainte de începerea cursului.

Taxa pentru curs nu se returnează în cazul în care:

Ø beneficiarul se retrage după ce a început cursul;

Ø beneficiarul nu se prezintă la examenul final.